domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Jak dlouho probíhá zpracování EIA/SEA?

Z údajů uvedených v popisech EIA a SEA vyplívá, že proces k dosažení příslušného kladného stanoviska je poměrně zdlouhavý. Jedná se o lhůty, které nejsme schopni ovlivnit. Avšak zpracování vlastního oznámení či dokumentace je poněkud kratší. Je zřejmé, že záleží na rozsahu projektu a složitosti poměrů v území. Za standardních okolností jsme schopni zpracovat oznámení do 30 dnů, respektive 15 dnů od odevzdání kompletních podkladů, dokumentaci pak do 40 dnů, respektive 20 dnů od odevzdání kompletních podkladů. Je-li pro zpracování oznámení či dokumentace potřeba odborných studií, je doba zpracování finální verze adekvátně delší.