domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

O naší společnosti

Společnost EVP – Ekologie v praxi vznikla v roce 2009. V současnosti zde pracuje tým odborníků, z nichž někteří svou spolupráci započali již v roce 2004. Celá společnost si zakládá na vysoké profesní kvalitě všech svých spolupracovníků i externích odborníků.

Oblast zájmu společnosti se dá rozdělit do tří základních okruhů, pracovních sekcí. Jedná se o poradenství v oblasti životního prostředí, environmnetální výuku a úsporu energií. Každé z oblastí se věnují zkušení odborníci s dlouholetou praxí.

Do oblasti životního prostředí spadají dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin, biologické průzkumy a hodnocení, hodnocení krajinného rázu, které slouží především jako podklad stavebníkům v období příprav staveb. V této oblasti se dále věnujeme posuzování SEA a hodnocení EIA. Výjimkou nejsou ani geologické a především hydrogeologické posudky. V případě potřeby jsme schopni zajistit i další studie týkající se životního prostředí, případně poskytnout odborné konzultace. S životním prostředím souvisí také dotační tituly z rozpočtu EU, ministerstev a krajských a obecních úřadů.

V rámci environmentálního vzdělávání se věnujeme jednak lektorské činnosti, jednak přípravě výukových a osvětových materiálů. V současnosti pracujeme na projektu „Přírodní krásy domova“, který se věnuje maloplošným zvláště chráněným územím a jejich možnému využití v rámci výuky na druhém stupni základních škol. S environmentálním vzděláváním a osvětou souvisí též zpracování osvětových brožur s tematikou obecné ochrany přírody a krajiny a návrhy a realizace naučných stezek.

Posledním okruhem naší činnosti je úspora energií. V rámci této sekce se věnujeme nejen zateplování staveb, ale také kompletním fasádním úpravám a energetickým studiím. Zkušenosti máme jak s malými investory – jednotlivými vlastníky nemovitostí, tak s architekty a stavebními firmami. V případě potřeby jsme schopni zajistit energetický audit budovy a navrhnout řešení úspor energií tak, aby byly splněny požadavky k získání dotací z projektu Zelená úsporám. Upozorňujeme, že k realizaci všech projektů jsou pověřeni jen zaškolení pracovníci s dlouholetou praxí z oblasti zateplování a realizace fasádních systémů.

A proč spolupracovat právě s námi?

Naši pracovníci, ale i externisti mají v oblasti životního prostředí dlouholetou zkušenost. Jedná se o profesně velice zdatné a spolehlivé odborníky. Díky těmto skutečnostem Vám jsme schopni zajistit maximálně kvalitní servis ve všech oblastech naší činnosti.