domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Naše služby

EIA, SEA


EIA, SEA

Oznámení EIA dle přílohy č. 3, 3a, a 4 (dokumentaci) zák. 100/2001 Sb.

Dokumentaci SEA dle přílohy č. 1 zák. 183/2006 Sb.

Odborné studie (akustická, rozptylová, biologická...) a konzultace na příslušných DOSS.

>> další podrobnosti

Biologické průzkumy a hodnocení


Biologické průzkumy a hodnocení

Botanické a biologické průzkumy

Biologické hodnocení dle § 67 zák. 114/1992 Sb.

Posouzení Natura 2000 dle § 45i zák. 114/1992 Sb.

>> další podrobnosti

 

Dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin


Dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin

Dendrologické průzkumy včetně oceňování dřevin

Inventarizace dřevin lesoparků, parků a zahrad

Podklady k žádostem o povolení kácení stromů, včetně vyřízení potřebných náležitostí

>> další podrobnosti

Hodnocení krajinného rázu


Hodnocení krajinného rázu

Preventivní a kauzální hodnocení krajinného rázu dle § 12 zák. 114/1992 Sb.

Oblast krajinného rázu a její charakteristiky (UAP JEV 17, vyhláška 500/2006 Sb)

Místo krajinného rázu a jeho charakteristiky (UAP JEV 18, vyhláška 500/2006 Sb)

>> další podrobnosti

 

Hydrogeologie a průzkumy ŽP


Hydrogeologie a průzkumy ŽP

Rizikové analýzy dle Metodického pokynu MŽP č. 12 ze září 2005

Komplexní průzkumy kontaminace zemin a podzemní vody

Ekologické audity

Čerpací zkoušky

Hydrogeologické posudky na stávající i budoucí studny

Analýzy rizika

Vrtné práce

Úspora energií


Zateplování budov, fasádní systémy, Zelená úsporám

Zateplení budov, fasádní systémy

Zelená úsporám

Ekologizace provozu

Ekonomické audity a návrhy řešení úspor nákladů

>> další podrobnosti

Environmentální osvěta a vzdělávání


Environmentální vzdělávání, lektorská činnost

Výukové programy pro základní a střední školy (témata vody, energie, globální změny klimatu, geologie a další).

Návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL a jejich instalaci.

Kompletní realizace přírodovědných a vlastivědných naučných stezek.

Zajistíme školní výlety a firemní akce formou zážitkového kurzu (team-building).

Údržba dětských hřišť


Údržba dětských hřišť

Pravidelné revize dětských hřišť a jednotlivých herních prvků

Údržba a opravy herních prvků

Dodávky kompletních hřišť

Návrhy herních prvků a jejich realizace