domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Nápověda / Download


Zákony ke stažení

Vyhláška č.395-1992 Sb, kterou se provádějí některá ustanoveni zákona České národní rady č.114-1992 Sb o ochraně příirody a krajiny

Zákon č.100-2001 Sb zákon o posuzování vlivu na životní prostředí-EIA

Zákon č.114-1992 Sb zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon č.17-1992 Sb zákon o životním prostředí

Zákon č.183-2006 Sb zákon o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon

Zákon č.500-2004 zákon o správním řádu