domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Jaké jsou metodiky hodnocení krajinného rázu?

Hodnocení krajinného rázu je možné zpracovat dvojím způsobem. Jedná se o tzv. kauzální hodnocení krajinného rázu a preventivní hodnocení krajinného rázu.

Kauzálním hodnocením se míní posouzení vlivů konkrétních záměrů na krajinný ráz. Toto posouzení může mít charakter hodnocení záměru při územním rozhodování a povolování staveb nebo v rámci procesu EIA.

Cílem preventivního hodnocení krajinného rázu je formulace zásad a způsobů ochrany krajinného rázu. Výstupem mohou být samostatné elaboráty (plány péče o VCHÚ, generely krajinného rázu okresů), či podklady pro územní plánování a pozemkové úpravy.

K hodnocení krajinného rázu v současnosti neexistuje žádná závazná metodika. Existuje však několik pomocných metodik zabývajících se krajinným rázem. Jejich využití je zcela individuální.

Existující doporučení a podklady pro hodnocení krajinného rázu využívané našimi pracovníky: