domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Jaké jsou kompetence státních orgánů ve vztahu k ochraně dřevin?

Obecní úřady:

Pověřené obecní úřady:

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (bývalé okresní úřady):

Krajské úřady:

Česká inspekce životního prostředí:

Na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem je situace poněkud odlišná. V těchto územích jsou kompetence svěřené krajským úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadům včetně povolení kácení dřevin svěřeny Správám těchto oblastí.