domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Kdo povoluje kácení dřevin?

Kácení dřevin se povoluje ve správním řízení v němž orgány veřejné správy vydávají rozhodnutí. Postupuje se zde podle obecného předpisu upravujícího základní otázky správního řízení - správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Jedná se i o další řízení, která se mohou v souvislosti s ochrannou dřevin vyskytnout, např. řízení o udělení pokuty za nedovolená kácení, řízení o omezení či zákazu rušivé činnosti dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. ad.

Okruh účastníků správního řízení je přesně vymezen. V řízeních, která se dotýkají zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny (tedy včetně řízení o povolení kácení dřevin), je dána možnost účasti občanských sdružení.