domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Nejčastější otázky

Co je EIA?

Co je SEA?

Jak dlouho probíhá zpracování EIA/SEA?

Co je potřeba ke zpracování EIA/SEA?

Co je biologické hodnocení?

Co je biologický průzkum?

Co je Naturové posouzení?

Kdy jsou jednotlivá hodnocení/posouzení potřebná?

Co je to dendrologický průzkum, k čemu jej mohu využít a pro koho jej budu potřebovat?

Kdo povoluje kácení dřevin?

Jaké jsou kompetence státních orgánů ve vztahu k ochraně dřevin?

Co je krajinný ráz?

Co znamená ochrana krajinného rázu?

Jaké jsou metodiky hodnocení krajinného rázu?

Co je jev 17 a 18?

Jaké jsou aspekty krajinného rázu a co je tedy potřeba chránit?