domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co je to dendrologický průzkum, k čemu jej mohu využít a pro koho jej budu potřebovat?

Dendrologický průzkum spočívá v inventarizaci dřevin konkrétného území. Podrobnost vypracování však záleží jednak na účelu, za jakým je dendrologického průzkumu prováděn (například povolení ke kácení, pro návrh sadových úprav), jednak na charakteru konkrétní lokality. Kromě prostého seznamu přítomných dřevin jsou v rámci dendrologického průzkumu zpracovány i údaje související s aktuálním fyziologickým stavem přítomných dřevin a jejich dendrologickou či krajinářskou hodnotou.

Údaje potřebné v rámci běžné inventarizace (např. pro potřeby doplnění obecní zeleně):

Údaje potřebné pro podrobnější krajinářské studie:

Dendrologické údaje jsou zaznamenávány do tabulek, které jsou dle potřeby doplněny fotodokumentací a mapovými plány potřebného měřítka.

V případě potřeby může být určena optimální druhová skladba dřevin pro konkrétní lokalitu. Z tohoto hlediska se klade důraz na domácí původ výsadbových dřevin a místní stanovištní podmínky (mocnost půdního profilu, pH půdy, zamýšlená funkce území atd.) Součástí průzkumu může být i oceňování dřevin prostřednictvím metodik Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (výpočet ekologické hodnoty).