domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co je SEA?

Jedná se o tzv. "strategickou EIA". Při ní se neposuzují záměry jako u "projektové EIA" (viz výše), nýbrž koncepce, stanovující rámec pro budoucí povolení záměrů z přílohy č. 1 zákona podléhajících nutně i fakultativně "projektové EIA". Týká se konkrétních oblastí záměrů, a to jmenovitě zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí. Posuzují se i koncepce spolufinancované z ES. Stejně jako u projektové EIA se posuzují změny (zde nikoliv záměrů ale koncepcí) a i tady mohou být některé koncepce vládou vyjmuty z procedury, opět pro mimořádné události a obranné účely, stejně tak regulační plány podle stavebního zákona 183/2006 Sb..

Průběh procedury SEA

Celá procedura je složena z několika postupných fází:

1) Oznámení koncepce

2) Zjišťovací řízení

3) Vyhodnocení koncepce

4) Stanovisko k návrhu koncepce