domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co je EIA?

EIA (Environmental Impact Assesment) je procedurou, v níž má být opatřen objektivní odborný podklad pro vydání následných rozhodnutí o odsouhlasení navrhovaných záměrů. Nazývá se "projektová EIA" neboť posuzované záměry se týkají staveb, technologií a činností. Některé druhy záměrů jsou projednávané fakultativně, tedy teprve po provedení zjišťovacího řízení se rozhodne, zda u nich je nutné posudek (tedy ten odborný podklad) pro další rozhodování zpracovat. U jiných je ovšem třeba zpracovat posudek vždy. Tyto druhy záměrů jsou uvedeny v tabulce, která je v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. (dále jen zákon) o posuzování vlivů na životní prostředí spolu s limitními (většinou kapacitními) hodnotami. Zákon se týká jak projektové EIA, tak strategické EIA zvané SEA (o té viz dále).

Posudek se zpracovává i při změnách záměrů uvedených v příloze č.1 zákona za daných podmínek, které jsou následující:

Za jistých okolností nemusí procedura proběhnout. Rozhoduje o tom vláda v jistých výjimečných situacích, jako jsou stavy nouze, ohrožení či války, dále při plnění mezinárodních smluv, zavazujících ČR a také když záměr slouží k odvrácení či zmírnění důsledků nepředvídatelné události, ohrožující zdraví, bezpečnost, majetek či životní prostředí.


Průběh procedury EIA

Celá procedura je složena z několika postupných fází:

1) Předběžné pojednání

2) Oznámení záměru

3) Zjišťovací řízení

4) Zpracování dokumentace

5) Zpracování vlastního odborného posudku

6) Závěrečné stanovisko EIA