domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Ceník

Ceny odborných studií jsou závislé na velikosti hodnocených záměrů a na problematice lokalit, případně na počtu odborníků, kteří se na zpracování podílejí. Ve většině případů se ceny terénního průzkum pohybují okolo 400 Kč/hod, ceny za zpracování pak okolo 500 Kč/hod.

V případě zájmu Vám na základě zjednodušeného popisu záměru a lokalizace zpracujeme do 24 hodin cenovou kalkulaci konkrétního projektu.

Pro orientaci uvádíme nejčastěji prováděné studie:


Popis studie
Oznámení EIA (dle přílohy 3a)
Oznámení EIA (dle přílohy 3)
Oznámení EIA – dokumantace (dle přílohy 4)
Posouzení SEA (dle přílohy 1)
Biologický průzkum
Biologické hodnocení
Naturové posouzení
Preventivní hodnocení krajinného rázu
Kauzální (případové) hodnocení krajinného rázu
Dendrologické průzkumy a hodnocení dřevin
Čerpací zkoušky, včetně vyhodnocení
Hydrogeologické posudky
Fasádní systémy včetně zateplení
Návrh informačních materiálů
Návrh naučné stezky (v intravilánu)
Návrh naučné stezky (extravilán)
Realizace naučné stezky