domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co je biologický průzkum?

Biologický průzkum slouží jako podklad obecnějšího charakteru (například k přípravě územního plánu), který si může vyžádat příslušný odbor životního prostředí, případně si jej nechá zpracovat investor jako informaci sloužící k rozhodnutí příslušného odboru ochrany životního prostředí. Cílem biologického průzkumu je poskytnout informace o ekologickém potenciálu konkrétní lokality a na základě těchto informací vyvodit vlastní hodnocení vlivu daného záměru na místní biotu. To znamená, jaký vliv bude mít daný záměr na krajinu nejen v průběhu realizace projektu, ale i po jeho uskutečnění. Biologický průzkum může sloužit i jako podklad biologického hodnocení.