domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co je biologické hodnocení?

Biologickým hodnocením je myšlena odborná zpráva, která popisuje a vyhodnocuje aktuální stav konkrétního území z hlediska jeho bioty (tedy rostlin a živočichů). Biologické hodnocení území vychází z podrobného biologického průzkumu. Realizátorem biologického hodnocení je odborně způsobilá osoba s autorizací udělenou Ministerstvem životního prostředí ČR.

Přesné podmínky, za jakých je biologické hodnocení prováděno, jsou stanoveny v zákoně č. 114/1992 Sb. (§ 67) – (hodit odkaz) o ochraně přírody a krajiny. Obsah biologického hodnocení je dále upřesněn ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. (§ 18) – (hodit odkaz), která se týká zejména realizačního postupu a obsahu biologického hodnocení. Zákon stanoví povinnost investorů provádět biologické hodnocení předmětného území v případě, že o jeho nezbytnosti rozhodne příslušný odbor ochrany prostředí, který je kompetentní daný záměr schválit nebo zamítnout. Důležitost biologického hodnocení spočívá v tom, že tvoří podklad k rozhodnutí v dané věci, a z toho důvodu se provádí vždy před uskutečněním zamýšleného záměru, nikdy ne po jeho realizaci. Biologické hodnocení tedy musí dát tomuto orgánu jednoznačnou odpověď, zda zamýšlený zásah bude mít vliv na místní biotu a jak tento vliv bude významný z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Obsah biologického hodnocení:

Standardní postup při realizaci biologického hodnocení: