domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Profil


šumava

Hlavní oblastí působnosti naší společnosti je životní prostředí. Zpracujeme pro Vás vyhodnocení EIA, SEA, hodnocení krajinného rázu - krajinný ráz (kauzální, preventivní), biologický průzkum (biologické hodnocení, vyhodnocení Natura 2000), dendrologický průzkum. Z oblasti geologie a hydrogeologie nabízíme hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum (inženýrská geologie) a další potřebné podklady pro zhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, případně pro DUR či stavební povolení (např. akustická studie - hluková studie, rozptylová studie, analýza rizik - riziková analýza aj.).

Mimo odborné studie v oblasti životního prostředí se věnujeme též zateplování staveb (Zelená úsporám) a fasádním systémům (Baumit, Stomix ...).

Abychom dosáhli vysoké kvality poradenství a komplexnosti zpracovaných projektů, spolupracujeme s odborníky z různých odvětví přírodních věd. Tímto pro své zákazníky zaručujeme vysokou profesní kvalitu výstupů.

Naším cílem je především rychlost a kvalita poskytovaných služeb. Nesnažíme se poskytovat nejlevnější, ale nejkvalitnější služby.

Uvedené služby, ale i další poradenství provádíme v rámci celé České republiky.

Od roku 2005 se věnujeme též údržbě a revizím dětských hřišť